Drijvende kracht

Specialist financieren met jarenlange ervaring in de financiële sector zakelijk bankieren als accountmanager, financieringsspecialist en specialist intensieve begeleiding. Ik ben actief als specialist financieringen en daarnaast eventueel beschikbaar voor interim opdrachten bij (financiële)instellingen.
Mijn ervaring is dat de bank-klant relatie de afgelopen jaren veranderd is, mede door de digitalisering. Steeds vaker dienen klanten zelf een financieringsaanvraag digitaal in. Tegelijkertijd ervaren klanten dat de bankrelatie afstandelijker wordt, ze worden verwezen naar een digitale omgeving om zelf de aanvraag in te dienen, terwijl ze juist behoefte hebben aan persoonlijke afstemming over hun investerings- en financieringsvraagstuk.

De doorlooptijd wordt door onvolledigheid van de aanvraag onnodig lang met als gevolg dat gevraagd wordt om aanvullende informatie.

De specialist in zakelijk financieren

Helpende hand

Met mijn uitgebreide kennis van financieren ben ik de ideale gesprekspartner om samen met u uw investeringsvraagstuk door te nemen. Deze op haalbaarheid en volledigheid te toetsen. Vervolgens kunnen we samen de financieringsaanvraag opstellen en indienen. Een volgende aanvraag kunt u dan eventueel zelf indienen. We kijken samen of we de aanvraag bij meerdere instanties indienen of dat we op zoek gaan naar alternatieve financieringsvormen.
Zit uw bedrijf in zwaar weer? Vallen de resultaten tegen of zit u bij Bijzonder Beheer van uw bank? Is de relatie bekoeld of verstoord en is er nauwelijks meer interactie? En heeft u het gevoel dat u van alles moet, maar niet weet hoe?
Ik ben de coach die u helpt om de communicatie te verbeteren en zo weer in gesprek te komen. Met mijn jarenlange ervaring kan ik u ook uitleggen waarom een bank handelt zoals zij handelt, waardoor u meer inzicht krijgt en mogelijk begrip. We werken dan samen aan het opsporen van de oorzaak, mogelijke verbeteringen en uiteindelijk help ik uw bedrijf er weer bovenop.
Als er geen toekomstperspectief is of er zijn geen mogelijkheden tot verbetering dan kan ik u helpen bij de acceptatie hiervan.

Toekomst van uw bedrijf

Naast financieren kunt u mij gebruiken als sparringpartner. Ik kan u helpen bij het zoeken naar en formuleren van uw doelstelling, uw visie en samen met u de strategie bepalen voor de aankomende jaren. In raad en daad kan ik u helpen en ervoor zorgen dat hetgeen wat we bespreken ook uitgewerkt wordt. En ik loop graag mee in uw dagelijkse werkzaamheden om te kijken of ik in de uitvoering van extra waarde kan zijn om te helpen uw strategie uit te dragen.
Een bijdrage leveren om uw ambities waar te maken is mijn grootste doel.